Wirtualna szkoła jazdy

Omijanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi:

Art. 23 ust. 1 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Sposobu omijania
przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony.
 

Art. 26 ust. 3 pkt 2  – Ustawa o Ruchu Drogowym

Zakazu omijania
pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Art. 28 ust. 3 pkt 4 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Zakazu omijania
pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy), jeżeli wymagałoby to wjecha­nia na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Art. 30 ust. 1 pkt Ib  – Ustawa o Ruchu Drogowym

 

Dawania krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych
przez kierującego pojazdem silnikowym w czasie omijania w warunkach zmniejszo­nej przejrzystości powietrza. 

Art. 57 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Zachowania szczególnej ostrożności
przy omijaniu pojazdu prze­wożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat.

Art. 58 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym

zachowania szczególnej ostrożności
przy omijaniu pojazdu prze­znaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych